Ημερομηνίες Εξετάσεων

  • Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020
  • Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020
  • Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020
  • Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2020
  • Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020
  • Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020